Ανακοίνωση του Ομίλου σχετικά με την συνθήκη των Πρεσπών

Στο κρίσιμο σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η υπόθεση της απόφασης για την συνθήκη την Πρεσπών, ο Ομιλός μας θεωρεί καθήκον του να υπενθυμίσει σε όλους τους Έλληνες, ότι είναι υπέρτατο καθήκον όλων μας να γνωρίζουμε την μακραίωνη ιστορία μας, και με γνώμονα την Εθνική συνείδηση να λειτουργήσουμε όπως και οι προγονοί μας με προσήλωση πάντα στο συμφέρον της Πατρίδος και χωρίς προσωπικό όφελος. Η ιστορία έχει αποδείξει στο βάθος του χρόνου ότι όλοι κρίνονται.

Κωνσταντίνος Γ.Πλαπούτας

Πρόεδρος