Καθημερινή 23 Δεκεμβρίου 2008

70 χρόνια από την ίδρυση του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821. Μια επέτειος με τη σημασία της στην ανάστατη Αθήνα…

Διαβάστε την δημοσίευση