Δεκέμβριος 1797

Σύλληψη του Ρήγα στην Τεργέστη.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821