Ιανουάριος 1820

Άρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια να δεχθεί την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821