Ιανουάριος 1824

Ρωσικό Σχέδιο των Τριών Τμημάτων για την επίλυση του ελληνικού προβλήματος.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821