1 Απριλίου 1821

Ο οπλαρχηγός Μπούσγος έπειτα από προτροπή του Αθανάσιου Διάκου απελευθερώνει τη Θήβα.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821