1 Απριλίου 1824

Ο σουλτάνος ζητά τη βοήθεια του Μωχάμετ Άλη της Αιγύπτου για να καταστείλει την Ελληνική Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ πασάς ορίζεται από την Υψηλή Πύλη διοικητής της Πελοποννήσου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821