1 Δεκεμβρίου 1818

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μυείται στη Φιλική Εταιρεία στη Ζάκυνθο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821