1 Ιανουαρίου 1822

Α΄ Εθνική Συνέλευση. Ψηφίζεται το «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος» στην Επίδαυρο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821