1 Ιανουαρίου 1824

Ο Ελβετός φιλέλληνας γιατρός Μάγερ εκδίδει στο Μεσολόγγι την εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά».

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821