1 Ιουλίου 1822

Ο Δράμαλης καταστρέφει την πόλη της Θήβας.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821