1 Μαΐου 1823

Εκτεταμένες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Μεχμέτ Ρεσίτ Κιουταχή πασά στα Λεχώνια του Βόλου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821