10 Αυγούστου 1821

Η νίκη των ελληνικών σωμάτων υπό τη διεύθυνση του Θ. Κολοκοτρώνη στη μάχη της Γράνας ολοκληρώνει τον αποκλεισμό της Τριπολιτσάς.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821