10 Μαρτίου 1824

Εκδίδεται στην Ύδρα ο Φίλος του Νόμου από τον Ιωσήφ Κιάππε, Ιταλό εγκατεστημένο στο νησί προεπαναστατικά.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821