10 Φεβρουαρίου 1822

Νέα νίκη των Ελλήνων στον Φουρφουρά της Κρήτης.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821