12 Απριλίου 1820

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αποδέχεται να αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821