12 Απριλίου 1822

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι σφαγές των χριστιανών της Χίου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821