12 Δεκεμβρίου 1820

Οι Σουλιώτες επιστρέφουν στην Ήπειρο, αρχικά ως αντίπαλοι και κατόπιν ως σύμμαχοι του Αλή πασά.
Ο Παπαφλέσσας φθάνει στα νησιά Ύδρα – Σπέτσες και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο ως αντιπρόσωπος της Υπέρτατης Αρχής της Φιλικής Εταιρείας και του Αρχηγού Αλέξανδρου Υψηλάντη.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821