12 Ιουλίου 1822

Συνεχείς και αμφίρροπες αψιμαχίες κοντά στο Άργος μεταξύ Ελλήνων και δυνάμεων του Δράμαλη.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821