12 Ιουνίου 1823

Ναυτικές επιδρομές ψαριανών πλοίων στα μικρασιατικά παράλια.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821