13 Ιανουαρίου 1801

Έπαρση της σημαίας της <Ανεξαρτήτου Επτανήσου Πολιτείας> στην Κέρκυρα.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821