13 Μαρτίου 1823

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Αιγαίου, από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, και του Ιονίου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821