15 Ιανουαρίου 1822

Διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης για τους σκοπούς του Αγώνα. Πρόεδρος του Νομοτελεστικού εκλέγεται ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821