15 Ιουνίου 1821

Ήττα των Ελλήνων στη Γαλάτιστα, κοντά στα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Πεθαίνει ο οπλαρχηγός Χάμψας.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821