15 Οκτωβρίου 1823

Τα μέλη του Βουλευτικού διακόπτουν τις εργασίες τους και μεταβαίνουν στο Άργος.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821