18 Ιανουαρίου 1823

Το Ναύπλιο ορίζεται έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821