18 Σεπτεμβρίου 1822

Ο Ανδρέας Μεταξάς, ο οποίος μεταφέρει επιστολές της ελληνικής κυβέρνησης για τους βασιλείς της Ευρώπης, αναχωρεί για την Αγκόνα.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821