1815

Ιδρύεται στη Βιέννη νέα Φιλόμουσος Εταιρεία από τον Ιωάννη Καποδίστρια.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821