19 Ιουνίου 1821

Ο Δημήτριος Υψηλάντης φθάνει στην Πελοπόννησο.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821