19 Μαΐου 1821

Ξεκινούν οι Μεγάλες Σφαγές της Θεσσαλονίκης.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821