2 Αυγούστου 1818

Μυείται στη Φιλικής Εταιρεία ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821