2 Δεκεμβρίου 1822

Το Συνέδριο της Βερόνας αποκηρύσσει με τη διακήρυξή του την Ελληνική Επανάσταση.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821