2 Ιουνίου 1823

Οι Τούρκοι παραδίδουν το φρούριο της Κανδάνου στον αρμοστή Μανώλη Τομπάζη, ο οποίος έπειτα από τρεις μέρες απωθεί στο Σέλινο τις υπό τον Χασάν πασά τουρκικές δυνάμεις.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821