2 Μαρτίου 1821

Ο Μορά Βαλεσί Χουρσίτ πασάς φτάνει στα Ιωάννινα για να αντιμετωπίσει τον Αλή πασά.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821