2 Σεπτεμβρίου 1822

Οι Σουλιώτες ύστερα από συμφωνία με τους Τούρκους εγκαταλείπουν το Σούλι και καταφεύγουν στα Επτάνησα.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821