20 Σεπτεμβρίου 1821

Ο καπουδάν Νουαΐχ Ζααδέ Αλή (Καρα-Αλής) πυρπολεί το Γαλαξίδι.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821