20 Φεβρουαρίου 1822

Πραγματοποιείται η πρώτη κατά παράταξη σύγκρουση στη θάλασσα. Ναυμαχία Πατρών

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821