21 Ιουλίου 1774

Υπογράφεται η συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821