21 Ιουλίου 1821

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος φθάνει στο Μεσολόγγι.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821