21 Ιουνίου 1818

Ο Παπαφλέσσας μυείται στη Φιλική Εταιρεία.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821