22 Μαρτίου 1821

Οι επαναστάτες μπαίνουν στην Πάτρα. Ο Ι. Παπαδιαμαντόπουλος και ο Ανδρέας Λόντος υψώνουν επαναστατική σημαία (κόκκινη με μαύρο σταυρό στη μέση). Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός κατασκευάζει ξύλινο σταυρό, τον οποίο τοποθετεί στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου. Στο σταυρό αυτό ορκίζονται οι επαναστάτες.
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος καλεί με επιστολή του τους Γαλαξιδιώτες να επαναστατήσουν.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821