22 Σεπτεμβρίου 1818

Αποφασίζεται η ανάθεση της αρχηγίας της Εταιρείας στον Καποδίστρια.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821