23 Απριλίου 1823

Ο Μανόλης Τομπάζης τοποθετείται Γενικός Αρμοστής Κρήτης.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821