24 Αυγούστου 1823

Η Βουλή επαναλαμβάνει τις εργασίες της στη Σαλαμίνα όπου έχει εγκατασταθεί και το Νομοτελεστικό.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821