24 Μαρτίου 1821

Κήρυξη της Επανάστασης στη Ρούμελη. Στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία Σαλωνων (Άμφισσας) από το Δεσπότη Σαλωνων Ησαΐα και τον Πανουργια.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821