24-26 Μαρτίου 1821

Συγκροτούνται το Αχαϊκό Διευθυντήριο στην Πάτρα και η Μεσσηνιακή Γερουσία στην Καλαμάτα.
Επιδίδονται ψηφίσματα/δηλώσεις/declarations στα προξενεία των μεγάλων δυνάμεων αναφέροντας πως οι Έλληνες είναι σε Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821