25 Ιανουαρίου 1822

Ο Αλή πασάς των Ιωαννίνων σκοτώνεται από τα τουρκικά στρατεύματα που τον πολιορκούν στο νησί της λίμνης Παμβώτιδας. Οι Τούρκοι στρέφονται κατά του Σουλίου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821