25 Ιουνίου 1821

Ο Ιωάννης Κωλέττης κηρύσσει την Επανάσταση στο Συράκο και τους Καλλαρύτες της Ηπείρου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821