25 Μαΐου 1823

Οι Τούρκοι παραδίδουν στον αρμοστή το φρούριο Κισσάμου.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821