25 Οκτωβρίου 1821

Ο Μιχαήλ Αφεντούλιεφ φθάνει στην Κρήτη ως Γενικός Αρχηγός.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821